Acer Campestre

Výška v dospelosti: 12 - 15 m
Šírka v dospelosti: 12 -15 m
Tvar koruny: guľovitá koruna
Listy: laločnaté, opadavé, protistojné, zelené, na jeseň žlté
Kvety: žlté, medonosné, kvitnú v máji, zo sadovníckeho hľadiska sú zanedbateľné
Plody: dvojnažky
Stanovište: vyžaduje nižšie položené, teplejšie, slnečné, prípadne polozatienené polohy, na pôdu nie je náročný
Použitie: ideálny strom do krajinárskych úprav, tiež sa uplatní v mestskom prostredí, ako parkový strom, menej vhodný do stromoradí, malých a stredne veľkých záhrad