Acer platanoides ´Columnare´

Výška v dospelosti: 10 - 12 m.
Šírka v dospelosti: 4 - 6 m.
Tvar koruny: úzka stĺpovitá koruna.
Listy: na jar pri rašení vyfarbujú jemne do červena, neskôr tmavozelené, na jeseň žlté.
Kvety: kvitne na žlto v mesiacoch apríl a máj, kvety zo sadovníckeho hľadiska nemajú veľký význam.
Plody: dvojnažky.
Stanovište: vyžaduje slnečné polohy, prípadne mierne zatienenie.
Použitie: nájde uplatnenie hlavne v uličných stromoradiach. Menej vhodný do záhrad, v parkoch je možné ho použiť ako solitér.