Acer platanoides ´Crimson Sentry´

Výška v dospelosti: 8 - 10 m.
Šírka v dospelosti: 3 -5 m.
Tvar koruny: úzka, zvislo vystúpavá koruna.
Listy: laločnaté, na jar červené, počas vegetácie purpurové, na jeseň sa postupne vyfarbujú do žlta.
Kvety: farba kvetov žltá, zo sadovníckeho hľadiska nemajú význam.
Plody: dvojnažky.
Stanovište: vyžaduje slnečné stanovište alebo polotieň, pôdy skôr priepustné, suché.
Použitie: vzhľadom na nižší vzrast koruny, má široké uplatneie. Je možné ho použiť aj v menších záhradách, tiež v parkových úpravách, prípadne do stromoradí v úzkych uliciach. V sadovníctve je cenený najmä kvôli červenému vyfarbeniu listov.