Acer platanoides ´Emerald Queen´

Výška v dospelosti: 12 - 15 m.
Šírka v dospelosti: 8 -10 m.
Tvar koruny: oválna koruna.
Listy: protistojné, laločnaté, počas vegetácie zelené, na jeseň žlté.
Kvety: zelenožlté, kvitne v mesiacoch marec a apríl, ale nevýrazne, zo sadovníckeho hľadiska kvety nemajú význam.
Plody: dvojnažky.
Stanovište: svetlomilný, toleruje aj menej kvalitné pôdy, a znečistené prostredie.
Použitie: uplatnenie nájde vo väčších záhradách, parkových úpravách, prípadne v stromoradiach širokých ulíc.