Acer saccharinum ´Pyramidale´

Výška v dospelosti: 22 - 25 m.
Šírka v dospelosti: 12 - 15 m.
Tvar koruny: široko - pyramidálna koruna.
Listy: protistojné, hlboko laločnaté, ostro strihané. Počas vegetácie na líci zelený a rube strieborný. Na jeseň vyfarbujú na žlto.
Kvety: žlté, sadovnícky nie sú významné.
Plody: dvojnažky.
Stanovište: svetlomilný až polotieňomilný strom, najviac sa mu darí na vlhkých, úrodných, stredne ťažkých pôdach. Znesie aj suchšie pôdy. Je vhodný do mestského prostredia, znáša znečistené ovzdušie.
Použitie: nájde uplatnenie skôr v skupinových úpravách vo väčších parkoch. Tiež môžeme použiť do stromoradí v širokých uliciach.