Celtis australis

Výška v dospelosti: 28 - 30 m.
Šírka v dospelosti: 18 - 20 m.
Tvar koruny: vajicovitá až rozložitá koruna.
Listy: vajcovité, nesúmerné, zašpicatené, ostro - pílkovité, počas vegetácie zelené, na jeseň žlté.
Kvety: zelenkasté, nenápadne, vo zväzočkoch, sadovnícky nemajú veľký význam.
Plody: kôstkovice, najskôr žlté, neskôr červené, v úplnej zrelosti hnedé.
Stanovište: svetlomilný až tieňomilný strom, vyhovujú mu teplé, chránené polohy, pôdy vyžaduje stredne ťažké až ľahké, vlhké a dobre priepustné.
Použitie: nie je to strom vhodný do malých rodinných záhrad, uplatnenie nájde skôr v parkoch, ako solitér alebo v skupinách, tiež sa môžu použiť do alejí v širokých uliciach.