Platanus x acerifolia ´Alphens Globe´

Výška v dospelosti: 4 - 6 m.
Šírka v dospelosti: 2 - 4 m.
Tvar koruny: guľovitá, kompaktná koruna.
Listy: striedavé, dlaňovité, laločnaté, počas vegtácie zelnené, na jeseň žlto - hnedé.
Kvety: hlávky, zo sadovníckeho hľadiska bezvýznamné.
Plody: nažky v guľovitom súplodí, dekoratívne.
Stanovište: vyžaduje svetlé stanovište, hlboké, výživné pôdy, toleruje vysokú hladinu spodnej vody.
Použitie: na rozdiel od základného druhu ide o strom výrazne menších rozmerov, preto svoje uplatnenie nájde aj v menších sadovníckych úpravách, malých rodinných záhradách, tiež vhodný do mestských stromoradí, aj do užších ulíc.